Ändra text

Kopiera in texten med orden i rutan
så får du fram de räknade orden i den undre.
Tyvärr får jag inte till sorteringen ännu


Skriv in den texten här: